+48 606 487 143
biuro@anczar.pl

PL  |  EN

Zamówienia

Radom 03.11.2017

Zaprasza Państwa do złożenia ofert na usługę doradztwa profesjonalnego w
projekcie nr RPMA.03.01.02-14- 8648/17 pn. „Zakup usługi doradczej szansą na rozwój
innowacyjnych usług audytorskich w firmie AnCzar Cezary Owczarek” realizowanym w ramach
Działania „3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Radom 01.12.2017

Wyniki postępowania przetargowego

Z przyjemnością ogłaszam iż, na ww. przetarg wpłynęła jedna oferta

Instytut Doradztwa Sp. Z.O.O

W wyniku badania i oceny oferty oraz zgodności  z zakresem  usługi, oferta została  pozytywnie rozpatrzona.

Oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna ze specyfikacją zamawiającego.


Radom 04.04.2018

Informacje o zakończeniu prac

  • RPMA.03.01.02-14- 8648/17

Celem realizacji  było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup profesjonalnych usług doradczych o charakterze strategicznym i proinnowacyjnym. Usługa została zrealizowana w całości  w podziale na dwa kluczowe etapy. Działania doradcze prowadzące do ustalenia kierunków dalszego rozwoju firmy oraz opracowanie strategi rozwoju firmy w oparciu o działania  doradcze.